Заявка за участие във втория семинар

Форма за записване за участие във втория дискусионен семинар на ЕАФ специалистите

С изпращането на този въпросник вие потвърждавате участието си в семинара.

* Полето е задължително

Втори Семинар
Ще бъдем с автомобил
Имам възможност да закарам на отиване още семинаристи
Имам възможност да закарам на връщане още семинаристи
Потвърждавам участието си в семинара и ще преведа сумата от 380 лева на човек, на посочената по-долу банкова сметка. (До 1 май 2020 г.)
Потвърждавам участието си в семинара и ще преведа сумата от 380 лева на човек, лично на организатора (Анна Петрова). (До 1 май 2020 г.)

IBAN: BG67RZBB91551008602053

BIC CODE: RZBBBGSF

Основание на плащането: “Участие в семинар”

Към началото