Приложение 3

Искане за преносимост на лични данни

Вашето име:

Вашето име в онлайн магазина www.store.heliantheae.bg (username):

Данни за обратна връзка (email):

До

Наименование Хелианти ООД
ЕИК/БУЛСТАТ 204743626
Седалище и адрес на управление гр. София 1330, ул. „Добротич“ № 19
Адрес за кореспонденция гр. София 1330, ул. „Добротич“ № 19
Телефон +359878573189
Email info@heliantheae.bg
Уебсайт https://www.heliantheae.bg

 

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на:

☐e-mail:

☐Администратор – приемащ данните:

Наименование  
Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД)
E-mail

 

Моля личните ми данни да бъдат предадени в следния формат:

☐XML

☐CSV

☐Друг:

 

Желая личните ми данни в избрания формат да бъдат предадени на мен/ на посочения от мен администратор:

☐На посочения e-mail

☐На физически оптичен или електронен носител (CD, DVD, USB) на Вашия адрес, за моя сметка

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg

 

Подпис на лицето: ………………………….

Към началото