Приложение 4

Искане за коригиране на данни

Вашето име:

Вашето име в онлайн магазина www.store.heliantheae.bg (username):

Данни за обратна връзка (email):

До

Наименование Хелианти ООД
ЕИК/БУЛСТАТ 204743626
Седалище и адрес на управление гр. София 1330, ул. „Добротич“ № 19
Адрес за кореспонденция гр. София 1330, ул. „Добротич“ № 19
Телефон +359878573189
Email info@heliantheae.bg
Уебсайт https://www.heliantheae.bg

 

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:

………………

 

Моля да бъдат коригирани по следния начин:

……………….

 

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон 02 915 3 518
Интернет страница www.cpdp.bg

 

Подпис на лицето: ………………………….

Към началото