Важни две новини

1. Любезно уведомяваме всички наши клиенти, че Хелианти ще изпраща практи редовно до 22 декември, 2023г. На 28 декември, 2023 година също ще изпратим всички Ваши поръчки, акумулирани от вечарта на 22 декември, до 17:00 ч. на 28 декември, 2023 година.
Първите Ваши поръчки през 2024 година ще бъдат изпратени от нас най-рано на 8 януари, понеделник, 2024 година.

2. Втората новина, която със съжаление Ви съобщаваме, е че от 9-ти януари, 2024 година Хелианти повишава цените на произвежданите от нас хранителни добавки, с 10 процента! Причината за повишението на тези цени е, че става все по-трудно и скъпо да се произвежда качествена продукция в България.